Hospitalisatieverzekering Medi-Hout

Als arbeider of bediende van een hout- en meubelbedrijf kan u aansluiten bij de hospitalisatieverzekering Medi-Hout. Die zorgt ervoor dat bij ziekte of ongeval de ziekenhuisfactuur bijna volledig terugbetaald wordt. Medi-Hout bestaat al sinds 2004. Het gaat om een vrijwillige verzekering. Naast uzelf, kan u ook uw echtgenoot of samenwonende partner aansluiten, alsook uw inwonende kinderen.

De premie die u betaalt en het niveau van de door Medi-Hout gedekte schade behoren tot de beste van de markt. De premie is sinds 2011 niet meer verhoogd en ook voor het jaar 2021 zal de premie niet stijgen. Ook de dekking wordt steeds verbeterd. De laatste verbetering (2020) is het verlengen van de periode van pre- en posthospitalisatie tot resp. 2 en 6 maanden!

Meer informatie vindt u in de brochure. U kan die brochure ook consulteren via uw vakbond.

Indien u beslist om aan te sluiten voor 31 maart 2021 bent u bovendien vrijgesteld van wachttijd of medisch onderzoek.

Heeft u al een hospitalisatieverzekering? Ook dan kan u vanaf de vervaldag van uw polis aansluiten, eveneens zonder wachttijd of medisch onderzoek.

Aansluiten kan met het volgende formulier.

Downloads:

    Brochure MEDI-HOUT

    Antwoordformulier MEDI-HOUT