Toelichting bij de overgang van de bedienden naar het PC 126

Op 1 april 2021 werd het bevoegdheidsgebied van het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking verruimd tot alle werknemers van de bedrijven die activiteiten uitoefenen die in het bevoegdheidsgebied zijn beschreven. Vanaf dat moment zal het PC 126 dus niet langer uitsluitend bevoegd zijn voor de arbeiders, maar ook voor de bedienden die tot dan ressorteerden onder het PC 200.

Het KB dat het bevoegdheidsgebied uitbreidt tot de bedienden werd op 28 maart door de koning ondertekend en werd op 1 april 2021 gepubliceerd in het Staatsblad. De sociale partners tekenden op 7 april de cao’s (link) die deze overgang begeleiden.

Door de overgang als zodanig wijzigt er niets aan de loon- en arbeidsvoorwaarden van de bedienden: de lopende cao’s van het PC 200 worden overgenomen en verdergezet. Ook de werkgeversbijdrage (0,23 %) wijzigt niet. Uiteraard wijzigen ook de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders niet.