De aanvullende vergoeding bij een arbeidsongeval

Wat houdt deze premie in ?

Wanneer je slachtoffer bent van een arbeidsongeval tijdens het werk of op de weg naar of van het werk kan je aanspraak maken op deze aanvullende vergoeding.

Wanneer heb je recht op de vergoeding ?

Vanaf het ogenblik dat je een arbeidsovereenkomst hebt met een werkgever uit de sector en je bent slachtoffer van een arbeidsongeval, kan je aanspraak maken op deze vergoeding.

Hoeveel bedraagt deze vergoeding ?

De vergoeding bedraagt vanaf 01/01/2022: 4,21 € per dag (tot 31/12/2021: 4,07 €/dag). In geval je lid bent van een vakbond, wordt dit dagbedrag verhoogd met 0,30 € sociaal voordeel.

De vergoeding wordt toegekend vanaf de 31ste dag na het begin van de arbeidsongeschiktheid. Het aantal vergoedbare dagen is 200 per arbeidsongeval.

Hoe kan je de vergoeding aanvragen ?

Je kan de vergoeding aanvragen met dit document. Dit moet ingevuld worden door de arbeidsongevallen verzekeraar. Je kan hiervoor terecht bij je werkgever. Je moet zelf ook het document ondertekenen.

Wanneer je lid bent van een vakbond, doe je de aanvraag via je vakorganisatie. Zo kan je ook het sociaal voordeel ontvangen. Indien je geen lid bent, stuur je het aanvraagdocument rechtstreeks naar het Fonds.

De indieningstermijn voor de aanvraag bedraagt 3 jaar vanaf de opening van het recht

Hoe wordt de vergoeding uitbetaald ?

Indien je de aanvraag hebt ingediend via je vakbond, wordt de vergoeding ook uitbetaald via je vakbond.
Wannneer je niet aangesloten bent bij een vakbond, stort het Fonds het verschuldigde bedrag rechtstreeks op je bankrekening.

Speciale gevallen:

Bij een dodelijk arbeidsongeval ontvangen je rechthebbenden een vergoeding van 6.097,19 € (tot 31/12/2021: 5.891 €), verhoogd met 813,51 € per kind (tot 31/12/2021: 786 €) waarvoor gezinsvergoeding wordt genoten
Bij een arbeidsongeval met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 66% en meer ontvang je een éénmalige vergoeding van 813,51 € (tot 31/12/2021: 786 €) verhoogd met 609,62 € per kind waarvoor gezinsvergoeding wordt genoten (tot 31/12/2021: 589 €).

Downloads

Aanvullende vergoeding bij arbeidsongeval