Verlof om dwingende reden

Wat houdt deze vergoeding in?

Wanneer je verlof om dwingende redenen dient te nemen, dan kan je ook aanspraak maken op een tussenkomst van het Fonds. Wat er verstaan wordt onder ‘verlof om dwingende redenen’ vind je hier.

Hoeveel bedraagt deze tussenkomst?

De vergoeding bedraagt vanaf 01/01/2022 : 2,59 € per dag (tot 31/12/2021 : 2,50 €/dag). Je kan de vergoeding ontvangen voor een maximum van 10 dagen per kalenderjaar.

Hoe kan ik die vergoeding aanvragen?

Deze vergoeding kan je aanvragen met behulp van een formulier. Dit formulier kan je bekomen bij je vakbond of kan je hier terugvinden

De indieningstermijn voor de aanvraag bedraagt 3 jaar vanaf de opening van het recht

Wanneer wordt deze vergoeding uitbetaald?

Deze vergoeding wordt in de loop van de maand februari uitbetaald. Wanneer je de aanvraag hebt ingediend via je vakorganisatie, zullen zij je de vergoeding uitbetalen.

Downloads

Verlof om dwingende redenen