Vergoeding aan de weduwe(naar) van een fysisch gehandicapte

Wat houdt deze vergoeding in ?

Wanneer een arbeider/ster die recht heeft op de vergoeding aan fysisch gehandicapten komt te overlijden, kan zijn/haar echtgeno(o)t(e) aanspraak maken op een éénmalige vergoeding.

Hoeveel bedraagt deze tussenkomst?

De vergoeding bedraagt éénmalig 513,14 € (tot 31/12/2021: 495,79 €)

Bvb Elise heeft recht op de vergoeding aan fysisch gehandicapten tot 2025.

Zij komt te overlijden op 01/08/2022. Zij ontving in april 2022 de vergoeding fysisch gehandicapten voor het dj 2021. Haar weduwnaar ontvangt 513,14 €.
Zij komt te overlijden op 01/03/2022. Zij ontving in april 2022 nog niet de vergoeding voor het dj 2021. Haar weduwnaar ontvangt enkel de éénmalige vergoeding weduwe fysisch gehandicapte van 513,14 €.

De vergoeding is persoonsgebonden. Dat betekent dat het recht op deze vergoeding vervalt indien de weduwe(naar) overlijdt vóór de voorziene uitbetaling.

Hoe kan ik die vergoeding aanvragen ?

Je kan de vergoeding aanvragen door een akte van overlijden over te maken aan het Fonds, rechtstreeks of via jouw vakorganisatie. Bij de aanvraag voeg je ook best het bankrekeningnummer waarop de vergoeding kan gestort worden.

De indieningstermijn voor de aanvraag bedraagt 3 jaar vanaf de opening van het recht

Wanneer wordt deze vergoeding uitbetaald ?

De vergoeding wordt gestort wanneer het Fonds beschikt over de nodige documenten.


*Wordt beschouwd als weduwe(naar), de rechthebbende volgens de criteria van de wettelijke bepalingen betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.