Vergoeding aan de weduwe(naar) van een gepensioneerde

Wat houdt deze vergoeding in ?

Wanneer een gepensioneerde arbeider komt te overlijden, kan zijn echtgeno(o)t(e) aanspraak maken op een éénmalige vergoeding. De gepensioneerde arbeider moet op het ogenblik van zijn overlijden recht hebben op de vergoeding in kader van de overgangsregeling gepensioneerden (jaarlijkse uitkering – art 3 cao 30/09/2009)

Hoeveel bedraagt deze tussenkomst?

De weduwe(naar) ontvangt:

769,71 € als éénmalige vergoeding (tot 31/12/2021: 743,68 €)
x/12 van het volledige bedrag waarop de gepensioneerde echtgeno(o)t(e) zou recht gehad hebben indien hij of zij nog in leven was op het moment van uitbetaling (30/06).

Bvb Louis heeft recht op de jaarlijkse vergoeding (495,79 €) ikv de overgangsregeling gepensioneerden.

Hij komt te overlijden op 01/03/2022. Zijn echtgenote ontvangt volgende vergoeding: 769,71 € + 495,79 € (dj 2021) + 82,63 (2/12 van 495,79 € voor dj 2022)
Hij komt te overlijden op 01/08/2022. Zijn echtgenote ontvangt volgende vergoeding: 769,71 € + 289,21 (7/12 van 495,79 € voor dj 2022) . De vergoeding voor het dj 2021 werd op 30/06/2022 immers uitbetaald aan de betrokkene zelf

De vergoeding is persoonsgebonden. Dat betekent dat het recht op deze vergoeding vervalt indien de weduwe(naar) overlijdt vóór de voorziene uitbetaling.

Hoe kan ik die vergoeding aanvragen ?

Je kan de vergoeding aanvragen door een akte van overlijden over te maken aan het Fonds, rechtstreeks of via jouw vakorganisatie. Bij de aanvraag voeg je ook best het bankrekeningnummer waarop de vergoeding kan gestort worden.

De indieningstermijn voor de aanvraag bedraagt 3 jaar vanaf de opening van het recht

Wanneer wordt deze vergoeding uitbetaald ?

De vergoeding wordt gestort wanneer het Fonds beschikt over de nodige documenten.

*Wordt beschouwd als weduwe(naar), de rechthebbende volgens de criteria van de wettelijke bepalingen betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.