Blijfpremie

Wat houdt deze vergoeding in ?

Wanneer je 59 jaar bent, voldoet aan alle voorwaarden van het sectoraal SWT (vroegere brugpensioen) en beslist om toch verder te blijven werken, kan je aanspraak maken op deze vergoeding.

Wanneer heb ik recht op de vergoeding ?

Om recht te hebben op deze vergoeding moet je voldoen aan de voorwaarden om van het sectoraal SWT (vroegere brugpensioen) te kunnen genieten. Deze voorwaarden zijn momenteel :

minstens de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt èn
de vereiste anciënniteit als loontrekkende werknemer kunnen bewijzen. Naar gelang het SWT-regime waaraan wordt verzaakt gaat het meestal om een anciënniteit van 40 jaar (SWT lange loopbaan). Arbeiders die verzaken aan geharmoniseerd SWT-stelsel zware beroepen moeten 33 jaar kunnen bewijzen, of 35 jaar als ze verzaken aan het residuair SWT-stelsel zware beroepen. Pm: Vrouwen kunnen ook verzaken aan het algemeen SWT-stelsel op 62 jaar waarbij in 2022 38 jaar anciënniteit als loontrekkende moet worden aangetoond (en 39 jaar in 2023)
voor alle stelsels is bovendien vereist dat de betrokken arbeider voldoet aan de sectorale loopbaanvoorwaarden, van 15 jaar werkgever, dan wel 8 jaar werkgever en 20 jaar sector. Uitzondering wordt echter gemaakt voor de arbeider die het slachtoffer werd van een faillissement, een sluiting of een herstructurering van een onderneming uit de sector stoffering en houtbewerking, daarna werd aangeworven door een andere werkgever van de sector en op het ogenblik van deze aanwerving 50 jaar of ouder was.

Het recht op de vergoeding wordt stopgezet op het ogenblik dat je op SWT gaat of op (vervroegd) pensioen gaat.

Hoeveel bedraagt de vergoeding ?

De vergoeding bedraagt vanaf 01/01/2022 : 98.33 € voor elke volledig rechtgevende maand (tot 31/12/2021 : 95 €). De premie wordt 1 keer per jaar berekend voor een referteperiode die loopt van 01/07 van het vorige jaar tot 30/06 van het huidige jaar.

De vergoeding wordt geproratiseerd bij:

Deeltijdse tewerkstelling
Uitdiensttreding of onvolledig gepresteerde maanden

In geval van onvolledig gepresteerde maanden, worden volgende dagen gelijkgesteld:

Wanneer ontvang ik de vergoeding ?

De vergoeding wordt één keer per jaar berekend voor de referteperiode die loopt van 01/07 van het vorige jaar tot 30/06 van het huidige jaar.
De premie wordt niet rechtstreeks gestort op je bankrekening maar wordt op 01/12 gestort op je individuele rekening binnen het aanvullend pensioen Woodlife. Voor deze premie geniet je van dan af ook van alle voordelen verbonden aan het aanvullend pensioen (oa de rendementsgarantie).
Je ontvangt de premie wanneer je effectief op (vervroegd) wettelijk pensioen gaat en het sectoraal aanvullend pensioen Woodlife wordt uitbetaald.

Hoe weet ik hoeveel blijfpremie er gestort wordt ?

Je ontvangt in de loop van de maand oktober van het Fonds een gedetailleerde berekening van de blijfpremie voor de laatste referteperiode. Je kan het gestorte bedrag van de blijfpremie ook terugvinden op je jaarlijkse pensioenfiche onder de rubriek (‘werken na de SWT leeftijd’)

Hoe moet ik de vergoeding aanvragen ?

Je kan de vergoeding aanvragen met dit aanvraagdocument .

In de loop van de maand juli wordt een aanvraagdocument opgestuurd naar alle actieve arbeiders die tijdens de referteperiode 01/07 van het vorige jaar tem 30/06 van het huidige jaar de SWT leeftijd bereikten.

Wanneer het recht op de premie werd toegekend ontvang je elk jaar in de loop van de maand juli een hernieuwingsdocument. Dit document dient door je werkgever en door jezelf ingevuld en naar het Fonds teruggestuurd.

De indieningstermijn voor de aanvraag bedraagt 3 jaar vanaf de opening van het recht

Downloads

De dagen jaarlijkse vakantie : maximum 20 dagen per jaar
Dagen arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, arbeidsongeval of tijdelijke werkloosheid om economische redenen : gecumuleerd maximum van 30 dagen per jaar.
Aanvraag nieuwe blijfpremie
Hernieuwing blijfpremie