Overgangsregeling pensioen

Voor wie is deze overgangsregeling van toepassing?

Vanaf 01.07.2008 werd een sectoraal aanvullend pensioen ingericht voor de arbeiders uit de sector waarbij jaarlijks een bepaalde som wordt gestort op een individueel contract (Woodlife).

Voor de arbeiders die al een zekere leeftijd hebben bereikt en onvoldoende lang via dit stelsel kunnen sparen, heeft de sector een overgangsregeling uitgewerkt.

Wat houdt deze vergoeding in?

Deze overgangsregeling slaat op 3 groepen arbeiders afhankelijk van wanneer zij de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en/of wanneer zij op rustpensioen gaan en op voorwaarde dat de laatste werkgever ressorteert onder het paritair comité 126.

U ging op pensioen vóór 01/01/2008, dan valt u onder de overgangsregeling ‘gepensioneerden’
U ging op pensioen na 31/12/2007 en bereikt de leeftijd van 65 jaar tussen 01/01/2008 en 01/07/2015, dan valt u onder de overgangsregeling ‘bruggepensioneerden’
U ging op pensioen na 31/12/2007 en bereikt de leeftijd van 65 jaar tussen 02/07/2015 en 31/12/2023, dan valt u onder de overgangsregeling ‘actieven’

Overgangsregeling ‘gepensioneerden’:

U ging op pensioen vóór 01/01/2008 en uw laatste werkgever behoorde tot de sector hout en stoffering, dan kunt u aanspraak maken op een jaarlijkse rente indien u een sectoranciënniteit van minstens 10 jaar kunt bewijzen. Deze rente wordt maximaal 15 jaar uitgekeerd.

Het bedrag van de rente wordt bepaald door uw anciënniteit in de sector

Sectoranciënniteit bij pensioen Bedrag van de jaarlijkse rente
0 - 9 0,00 €
10 - 14 247,89 €
15 - 19 371,84 €
20 of meer 495,79 €

De rente wordt in de maand juni uitbetaald. Er wordt een bedrijfsvoorheffing van 11.33% ingehouden.

Overgangsregeling ‘bruggepensioneerden’

Indien u op pensioen ging na 31/12/2007 èn de leeftijd van 65 jaar bereikte vóór 02/07/2015, kunt u aanspraak maken op een éénmalige vergoeding. Om recht te hebben op deze vergoeding dient u op 01/07/2008 bovendien aan alle voorwaarden van het sectoraal SWT (vroegere brugpensioen) te voldoen. U vindt deze voorwaarden hier.

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door uw anciënniteit in de sector :

Jaar waarin u 65 werd Bewezen loopbaan in de sector van
15 tot 19 jaar 20 tot 24 jaar 25 jaar en meer
2008 2.500 € 3.500 € 4.500 €
2009 2.500 € 3.500 € 4.500 €
2010 2.500 € 3.500 € 4.500 €
2011 2.500 € 3.500 € 4.500 €
2012 2.500 € 3.500 € 4.500 €
2013 2.500 € 3.500 € 4.500 €
2014 2.500 € 3.500 € 4.500 €
t.e.m. 01/07/2015 2.500 € 3.500 € 4.500 €

Dit zijn brutobedragen. Er dient nog een riziv bijdrage (3.55%), een solidariteitsbijdrage (1%) en bedrijfsvoorheffing (10.09 % of 16.66%) ingehouden. De vergoeding kan pas uitbetaald worden op het ogenblik dat u de leeftijd van 65 jaar bereikte.

Overgangsregeling ‘Actieven’

Indien u op pensioen ging na 31/12/2007 en de leeftijd van 65 jaar bereikt tussen 02/07/2015 en 31/12/2023, kunt u ook aanspraak maken op een éénmalige vergoeding. Om recht te hebben op deze vergoeding dient u aan volgende voorwaarden te voldoen :

Op 31/12/2006 verbonden geweest zijn met een arbeidsovereenkomst met een werkgever uit de sector en

Op 01/01/2007 minstens 50 jaar oud zijn en op dat ogenblik recht hebben op minstens 15 uitbetaalbare getrouwheidspremies van het Fonds.

Of

Op 01/01/2007 minstens 48 of 49 jaar oud zijn en op dat ogenblik recht hebben op minstens 25 uitbetaalbare getrouwheidspremies van het Fonds.

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van volgende tabel:

Jaar waarin de arbeider 65 wordt Leeftijd op 31.12.2006 Bewezen loopbaan op 31.12.2006
Vanaf 02/07/2015 56 jaar 2.230 €, indien minstens 15 jaar 3.230 € indien minstens 18 jaar 4.230 €, indien minstens 23 jaar
2016 55 jaar 1.945 €, indien minstens 15 jaar 2.945 € indien minstens 17 jaar 3.945 €, indien minstens 22 jaar
2017 54 jaar 1.640 € indien minstens 15 jaar 2.640 €, indien minstens 16 jaar 3.640 €, indien minstens 21 jaar
2018 53 jaar - 2.320 €, indien minstens 15 jaar 3.320 €, indien minstens 20 jaar
2019 52 jaar - 1.985 €, indien minstens 15 jaar 2.985 €, indien minstens 19 jaar
2020 51 jaar - 1.630 €, indien minstens 15 jaar 2.630 €, indien minstens 18 jaar
2021 50 jaar - 1.255 €, indien minstens 15 jaar 2.255 €, indien minstens 17 jaar
2022 49 jaar - - 1.860 €, indien minstens 25 jaar
2023 48 jaar - - 1.445 €, indien minstens 25 jaar

Dit zijn brutobedragen. Er dient nog een riziv bijdrage (3.55%), een solidariteitsbijdrage (1%) en bedrijfsvoorheffing (10.09 % of 16.66%) ingehouden. De vergoeding kan pas uitbetaald worden op het ogenblik dat u de leeftijd van 65 jaar bereikt.

Indien u de leeftijd van 65 jaar bereikt na 2023 (geboren in 1959), dan kunt u niet meer genieten van deze overgangsregeling. U geniet natuurlijk wel van het aanvullend pensioen Woodlife)

De indieningstermijn voor de aanvraag bedraagt 3 jaar vanaf de opening van het recht

Downloads

Overgansregeling sectoraal aanvullend pensioen